Våre tjenester

En del av de oppgaver vi har utført innenfor nybygg og rehabilitering er:

Betongfaget

  • Forskaling og støping av støttemurer og ringmurer, støping av plate på mark. 
  • Montering og støping av termomurer. 
  • Støping av grunnmurer og dekker.